logo
title
Cập nhật ngày: 22/03/2019
Ngày 20/3/2019, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 130/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Cổ phần Quốc tế ...
Cập nhật ngày: 11/03/2019
Ngày 07/3/2019, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 116/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Vũng Tàu Mãi ...
Cập nhật ngày: 28/02/2019
Ngày 26/02/2019, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 93/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Thương mại Dịch ...
Cập nhật ngày: 22/02/2019
Ngày 20/02/2019, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 84/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Cổ phần Dịch vụ ...
Cập nhật ngày: 20/02/2019
Ngày 19/02/2019, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 82/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Cổ phần Dịch vụ ...
Cập nhật ngày: 01/02/2019
Ngày 29/01/2019, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 68/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Vận tải Du ...
Cập nhật ngày: 18/01/2019
Ngày 14/01/2019, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 48/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Cổ phần Đầu tư ...
Cập nhật ngày: 16/01/2019
Ngày 10/01/2019 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 17/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu ...
Cập nhật ngày: 16/01/2019
Ngày 08/01/2019 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 11/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Coco's Travel.
Cập nhật ngày: 05/12/2018
Ngày 27/11/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 896/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Cổ phần Thương mại ...