logo
title
logo

Tổng số

4143

Thành phố Hà Nội: 1652
1. Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH PHỐ VIỆT
Tên tiếng Anh: VIET STREET TRAVEL AND SERVICES COMPANY LIMITED
 • Địa chỉ: SỐ 14, NGÕ 63, PHỐ NGUYỄN CAO
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-2443/2023/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 01/10/2023
 • Điện thoại: 02432321866
 • Website: phoviettravel.vn
 • Email: dulichphoviethanoi@gmail.com
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
2. Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MANEKI
Tên tiếng Anh: MANEKI TRADE & SERVICE COMPANY LIMITED
 • Địa chỉ: SỐ 6 PHỐ MAI ANH TUẤN
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-2444/2023/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 01/10/2023
 • Điện thoại: 0965949229
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
3. Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH GO-INDOCHINA
Tên tiếng Anh: GO-INDOCHINA TRAVEL AND SERVICE COMPANY LIMITED
 • Địa chỉ: SỐ NHÀ 39, NGÕ 9, THÔN CỐNG THÔN, XÃ YÊN VIÊN, HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-2445/2023/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 01/10/2023
 • Điện thoại: 0987195099
 • Email: sales@go-indochina.com
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Nội địa
4. Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DU LỊCH NETTOUR
Tên tiếng Anh: NETTOUR TOURISM COMPANY LIMITED
 • Địa chỉ: NHÀ H8, NGÕ 80 PHỐ TRUNG KÍNH
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-2435/2023/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 30/09/2023
 • Điện thoại: 088 6777 655
 • Website: nettour.vn
 • Email: info@nettour.vn
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
5. Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NAMCO
Tên tiếng Anh: NAMCO TRADE AND TRAVEL COMPANY LIMITED
 • Địa chỉ: SỐ 34 NGÕ 20 QUẢNG KHÁNH
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-2436/2023/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 30/09/2023
 • Điện thoại: 0369804097
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Nội địa
6. Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐIỂM ĐẾN CHÂU Á
Tên tiếng Anh: ASIA FOCUS TRAVEL COMPANY LIMITED
 • Địa chỉ: SỐ NHÀ 50B, NGÕ 640 NGUYỄN VĂN CỪ
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-2437/2023/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 30/09/2023
 • Điện thoại: 0912642517
 • Website: asiafocustravel.com
 • Email: info@asiafocustravel.com
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Nội địa
7. Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DU LỊCH HẠT DẺ
Tên tiếng Anh: CHESTNUT TRAVEL COMPANY LIMITED
 • Địa chỉ: SỐ 8 PHỐ TRÀNG THI
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-2438/2023/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 30/09/2023
 • Điện thoại: 0329402309
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Nội địa
8. Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH XÍCH LÔ VIỆT NAM
Tên tiếng Anh: VIET NAM CYCLO TRAVEL AND SERVICES COMPANY LIMITED
 • Địa chỉ: SỐ 37C NGÕ 53, ĐƯỜNG VŨ XUÂN THIỀU, TỔ 11
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-2439/2023/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 30/09/2023
 • Điện thoại: 0913 154 661
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Nội địa
9. Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ VIỆT VÀ CỘNG SỰ
Tên tiếng Anh: VIET DREAM AND PARTNERS COMPANY LIMITED
 • Địa chỉ: SỐ 150 PHỐ VŨ PHẠM HÀM
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-2440/2023/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 30/09/2023
 • Điện thoại: 0984 160 041
 • Email: sales.ktour@gmail.com
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Nội địa
10. Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH BIG VIỆT NAM
Tên tiếng Anh: BIG VIETNAM TRADE INVESTMENT AND TOURISM SERVICES LIMITED COMPANY
 • Địa chỉ: ĐỘI 18, XÓM LẺ, THÔN QUẢNG NGUYÊN
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 01-2441/2023/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 30/09/2023
 • Điện thoại: 0936 141 696
 • Email: bigtour74@gmail.com
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa