logo
title
Cập nhật ngày: 16/05/2019
Ngày 13/5/2019, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 245/ QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH ...
Cập nhật ngày: 03/05/2019
Ngày 24/4/2019, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 204/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Cổ phần Đầu tư ...
Cập nhật ngày: 24/04/2019
Ngày 19/4/2019, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 194/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Thương mại, Dịch ...
Cập nhật ngày: 24/04/2019
Ngày 17/4/2019, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 178/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Cổ phần Quốc tế ...
Cập nhật ngày: 24/04/2019
Ngày 12/4/2019, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 171/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Cổ phần Du lịch ...
Cập nhật ngày: 24/04/2019
Ngày 11/4/2019, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 164/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Cổ phần lữ hành ...
Cập nhật ngày: 23/04/2019
Ngày 04/4/2019, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 153/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ ...
Cập nhật ngày: 03/04/2019
Ngày 01/4/2019, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 147/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Cổ phần Du lịch ...
Cập nhật ngày: 01/04/2019
Ngày 28/3/2019, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 138/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Phong Nha Kẻ ...
Cập nhật ngày: 29/03/2019
Ngày 25/3/2019, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 133/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Thương mại và ...