logo
title
Cập nhật ngày: 03/10/2018
Ngày 28/09/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 662/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Thương mại Dịch ...
Cập nhật ngày: 24/09/2018
Ngày 20/09/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 650/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Cổ phần Du lịch ...
Cập nhật ngày: 24/09/2018
Ngày 20/09/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 649/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Đường về Châu ...
Cập nhật ngày: 28/08/2018
Ngày 21/08/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 553/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Cổ phần Lữ hành ...
Cập nhật ngày: 28/08/2018
Ngày 21/08/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 552/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Một thành viên ...
Cập nhật ngày: 16/08/2018
Ngày 15/8/2018, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 527/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Cổ phần Đầu tư ...
Cập nhật ngày: 14/08/2018
Ngày 10/8/2018, Tổng cục Du lịch ra Quyết định số 513/QĐ-TCDL về việc thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Một thành viên ...
Cập nhật ngày: 03/08/2018
Ngày 30 tháng 7 năm 2018, Tổng cục Du lịch có ra quyết định số 454/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ...
Cập nhật ngày: 25/07/2018
Ngày 24 tháng 7 năm 2018, Tổng cục Du lịch có ra quyết định số 446/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của ...
Cập nhật ngày: 24/07/2018
Ngày 20 tháng 7 năm 2018, Tổng cục Du lịch có ra quyết định số 444/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ...