logo
title

Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL- Quy định một số điều của Luật Du Lịch

Cập nhật ngày: 05/08/2020
Ngày 15/12/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL, Quy định một số điều của Luật Du Lịch.

Chi tiết tại file đính kèm