logo
title

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Cập nhật ngày: 09/12/2022
Địa chỉ: Số 298 Đ. Cầu Diễn, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0243 765 5121
Email: dhcnhn@haui.edu.vn
Website: https://www.haui.edu.vn/vn