logo
title
Cập nhật ngày: 13/07/2013
Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (GP KD LHQT) đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở ...
Cập nhật ngày: 13/07/2013
Doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi đơn đề nghị gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam đến Tổng ...
Cập nhật ngày: 13/07/2013
Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (GP KD LHQT) đến Tổng cục Du lịch trong thời hạn 30 ngày kể ...
Cập nhật ngày: 13/07/2013
Doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt ...
Cập nhật ngày: 13/07/2013
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Namtrong các trường hợp: a) Thay đổi tên gọi hoặc thay ...
Cập nhật ngày: 13/07/2013
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập chi nhánh bị ...
Cập nhật ngày: 13/07/2013
Doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi một bộ hồ sơ đến đến Tổng cục Du lịch đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh.
Cập nhật ngày: 13/07/2013
Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến Tổng cục Du lịch trong trường hợp giấy phép kinh doanh lữ ...
Cập nhật ngày: 13/07/2013
Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (GP KD LHQT) đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở ...