logo
title
Cập nhật ngày: 05/08/2020
Cập nhật ngày: 12/07/2018
Ngày 18/6/2018 Tổng cục Du lịch nhận được công văn số 851/SDL-QLLH của Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh đề nghị giải quyết vướng mắc trong quá trình triển ...
Cập nhật ngày: 21/03/2018
Ngày 19-3-2018, Tổng cục Du lịch ra công văn số 239/TCDL-LH về việc hướng dẫn thực hiện quy định của Luật Du lịch 2017 về lữ hành và hướng dẫn ...
Cập nhật ngày: 21/03/2018
Ngày 19-3-2018, Tổng cục Du lịch ra công văn số 238/TCDL-LH về quy trình kiểm tra và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm