logo
title
Cập nhật ngày: 15/10/2018
Ngày 31/08/2018, Trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội ra quyết định số 195/DL-VLHN về việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành du lịch cho học viên thi ...
Cập nhật ngày: 15/10/2018
Ngày 29/08/2018, Trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội ra quyết định số 192/DL-VLHN về việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành du lịch cho học viên thi ...
Cập nhật ngày: 15/10/2018
Ngày 30/07/2018, Trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội ra quyết định số 160/DL-VLHN về việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành du lịch cho học viên thi ...
Cập nhật ngày: 15/10/2018
Ngày 4/10/2018 Trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội ra thông báo số 231/TB-CĐVL công bố lịch thi chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch và quốc tế ...
Cập nhật ngày: 15/10/2018
Ngày 11/9/2018 Trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội ra thông báo số 202/TB-CĐVL công bố lịch thi nghiệp vụ điều hành du lịch và quốc tế
Cập nhật ngày: 04/10/2018
Ngày 02/10/2018, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội gửi thông báo số 2786/TB-XHNV về việc tổ chức thi và ...
Cập nhật ngày: 13/08/2018
Ngày 13/8/2018, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội gửi thông báo số 2292/XHNV-TB về việc tổ chức thi và ...
Cập nhật ngày: 02/08/2018
Ngày 25/7/2018 Trường Đại học Nha Trang gửi Công văn số 429/ĐHNT-KT báo cáo kết quả thi của lớp Nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế và nội địa
Cập nhật ngày: 04/05/2018
Ngày 13/4/2018, Tổng cục Du lịch nhận được công văn số 12/CV-Linalaw của Công ty Luật TNHH Linh Nga đề nghị hướng dẫn quy định tại khoản 2 điều ...
Cập nhật ngày: 19/01/2015
(TITC) - Ngày 14/01/2015, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 49/TCDL-LH gửi các doanh nghiệp lữ hành quốc tế việc việc đổi giấy phép kinh doanh lữ ...