logo
title
Cập nhật ngày: 16/01/2019
Ngày 08/01/2019, Tổng cục Du lịch ban hành công văn số 37/TCDL-LH về việc tổ chức thi nghiệp vụ điều hành du lịch của Trường Đại học Công nghiệp Hà ...
Cập nhật ngày: 18/12/2018
Trường Cao đẳng Đại Việt cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Điều hành Du lịch cho học viên thi ngày 18/11/2018
Cập nhật ngày: 18/12/2018
Ngày 06/12/2018 trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội đã gửi đề án lên Tổng Cục Du lịch xin lịch tổ chức thi du lịch tháng 1 và tháng ...
Cập nhật ngày: 29/10/2018
Ngày 25/10/2018, Tổng cục Du lịch ban hành công văn số 1503/TCDL-LH về việc tổ chức thi nghiệp vụ điều hành du lịch của trường Cao đẳng Đại Việt
Cập nhật ngày: 25/10/2018
Ngày 15/10/2018 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội ra thông báo số 2976/XHNV-TB về việc tổ chức thi và cấp ...
Cập nhật ngày: 15/10/2018
Ngày 4/10/2018, Trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội ra quyết định số 230/DL-VLHN về việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành du lịch cho học viên thi ...
Cập nhật ngày: 15/10/2018
Ngày 2/10/2018, Trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội ra quyết định số 227/DL-VLHN về việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành du lịch cho học viên thi ...
Cập nhật ngày: 15/10/2018
Ngày 1/10/2018, Trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội ra quyết định số 225/DL-VLHN về việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành du lịch cho học viên thi ...
Cập nhật ngày: 15/10/2018
Ngày 17/09/2018, Trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội ra quyết định số 212/DL-VLHN về việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành du lịch cho học viên thi ...
Cập nhật ngày: 15/10/2018
Ngày 17/09/2018, Trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội ra quyết định số 211/DL-VLHN về việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ Điều hành du lịch cho học viên thi ...