logo
title
Kiên Giang: Phát triển du lịch U Minh Thượng
Cập nhật ngày: 29/08/2023
Là huyện có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, U Minh Thượng (Kiên Giang) tập trung các nguồn lực tạo đột phá mạnh để phát triển du lịch địa phương.