logo
title
Xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Bình thông qua tổ chức các đoàn famtrip
Cập nhật ngày: 06/10/2023
Famtrip là một hình thức du lịch tìm hiểu, trải nghiệm, quảng bá du lịch dành cho các hãng lữ hành, nhà báo tới các địa phương để làm quen với các sản phẩm du lịch. Thông qua việc tổ ...
Tuyên Quang, mùa lễ hội
Cập nhật ngày: 21/09/2023