logo
title
Bà Rịa - Vũng Tàu: Doanh thu từ du lịch đạt 2.357 tỷ đồng
Cập nhật ngày: 08/01/2015
Theo Sở VHTTDL tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2014, địa phương này đã đón hơn 13,9 triệu lượt khách, tăng 11,94% so với năm 2013, trong đó, khách quốc tế là hơn 500 nghìn lượt. Tổng doanh thu ...