logo
title
Sa Pa đào tạo kinh doanh dịch vụ lưu trú cho hơn 400 nông dân
Cập nhật ngày: 09/12/2014
Tham gia các lớp đào tạo, người dân được dạy tiếng Anh, nghiệp vụ quản lý, tổ chức hoạt động cung ứng dịch vụ lưu trú (homestay).
“Đi để thêm yêu Tổ quốc”
Cập nhật ngày: 03/12/2014