logo
title
Điều chỉnh phí tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế
Cập nhật ngày: 23/01/2015
Theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan các di tích ...