logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Cao

Cập nhật ngày: 21/06/2024
Ngày 17/06/2024, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra quyết định số 401/QĐ - CDLQGVN về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Cao

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm