logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Du lịch Cozy Việt Nam

Cập nhật ngày: 21/06/2024
Ngày 17/06/2024, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra quyết định số 399/QĐ - CDLQGVN về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Du lịch Cozy Việt Nam

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm