logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Quốc tế Vạn Đắc Phúc

Cập nhật ngày: 12/06/2024
Ngày 29/05/2024, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra quyết định số 370/QĐ - CDLQGVN về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Quốc tế Vạn Đắc Phúc

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm