logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Sự kiện Amaco

Cập nhật ngày: 12/06/2024
Ngày 05/06/2024, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra quyết định số 384/QĐ - CDLQGVN về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Sự kiện Amaco

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm