logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Câu lạc bộ Kỳ nghỉ Việt Nam

Cập nhật ngày: 12/06/2024
Ngày 05/06/2024, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra quyết định số 382/QĐ - CDLQGVN về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Câu lạc bộ Kỳ nghỉ Việt Nam

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm