logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Mode Vina

Cập nhật ngày: 28/05/2024
Ngày 27/05/2024, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra quyết định số 364/QĐ - CDLQGVN về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Mode Vina

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm