logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Quốc tế Long Việt Travel

Cập nhật ngày: 28/05/2024
Ngày 24/05/2024, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra quyết định số 362/QĐ - CDLQGVN về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Quốc tế Long Việt Travel

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm