logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Vtrip Travel

Cập nhật ngày: 09/05/2024
Ngày 07/05/2024, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra quyết định số 337/QĐ - CDLQGVN về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Vtrip Travel

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm