logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Minh Đại Phát

Cập nhật ngày: 12/04/2024
Ngày 08/04/2024, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra quyết định số 272/QĐ - CDLQGVN về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Minh Đại Phát

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm