logo
title

Bắc Kạn: Phát triển 5 điểm, 9 tuyến du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Nam Xuân Lạc

Cập nhật ngày: 05/02/2024
Ngày 31/01/2024, UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Nam Xuân Lạc giai đoạn 2021 - 2030 tại Quyết định số 171/QĐ-UBND. Theo đó sẽ phát triển 5 điểm, 9 tuyến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong Khu với tổng mức đầu tư khái toán của Đề án là 336,6 tỷ đồng.
 
Check in cùng Hệ thống đường dây cáp tời quặng tại Phja Khao, xã Bản Thi, Chợ Đồn
 
Theo Đề án, tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Nam Xuân Lạc sẽ phát triển 5 điểm du lịch gồm: Điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Cầu Mục; điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Lũng Trang; điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Lũng Lỳ; điểm du lịch sinh thái Bản Thi 1; điểm du lịch sinh thái Bản Thi 2.
 
Phát triển 9 Tuyến du lịch gồm: Tuyến Ngã 3 Cầu Mục - Đầu Cáp Bình Trai - Phja Khao; Tuyến Ngã 3 Cầu Mục - Lũng Trang - Lũng Lỳ - Lũng Nặm Thúm - thôn Nà Dạ; Tuyến Ngã 3 Cầu Mục - Lũng Cháy; Tuyến Ngã 3 Cầu Mục - Cốc Tộc. Tuyến Bản Thi - Đồng Lạc - Cốc Tộc; Tuyến Ngã 3 Cầu Mục - Cao Bình; Tuyến Lòng Bốc - Suối Nậm Phiêng - Khuổi Lịa. Tuyến Phja Khao - Bản Thi; Tuyến Ngã 3 Cầu Mục - Lũng Trang - Núi Tam Sao.
 
Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, Ban Quản lý Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Nam Xuân Lạc đón được ít nhất 30% lượng khách du lịch đến huyện Chợ Đồn; thu hút được ít nhất một nhà đầu tư thuê môi trường rừng có trách nhiệm tham gia đầu tư phát triển các mô hình du lịch sinh thái đáp ứng được các tiêu chí đề ra của du lịch sinh thái ở Khu bảo tồn; tạo việc làm cho khoảng 50 lao động (cả trực tiếp và gián tiếp), góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người của các xã vùng lõi và vùng đệm Khu bảo tồn; xây dựng được 10 - 20% các tuyến và công trình trên tuyến để phục vụ du lịch sinh thái…
 
Mục tiêu từ 2025 đến năm 2030 tăng trưởng 10%, mỗi năm đón được 50 - 75% lượng khách du lịch đến Chợ Đồn (bao gồm cả khách quốc tế và khách nội địa); 100% các tuyến, điểm phục vụ du lịch sinh thái trên tuyến được hoàn thành vận hành và hoạt động hiệu quả về môi trường, kinh tế và xã hội, góp phần tích cực vào các hoạt động bảo tồn, nâng cao nhận thức, thu nhập cho Khu bảo tồn và cộng đồng địa phương; 30 - 50% các công trình phục vụ đón tiếp, điều hành, nhà hàng dịch vụ, trò chơi… và 20% các công trình lưu trú nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch nghỉ dưỡng được hoàn thiện và đưa vào sử dụng; du lịch dần trở thành một trong các nguồn thu cho Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Nam Xuân Lạc và là nguồn tái đầu tư quan trọng cho các hoạt động quản lý, bảo tồn thiên nhiên và phục hồi các loài, hệ sinh thái bị suy thoái…
 
Cộng đồng địa phương, bà con Nhân dân cần tích cực tham gia đầu tư các dịch vụ phục vụ du lịch như: Nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống, các sản phẩm thủ công, các lễ hội truyền thống… Hình thành các nhóm du lịch cộng đồng của từng làng, bản, phân chia theo dịch vụ du lịch. Đồng thời, xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý du lịch cộng đồng, phương thức chia sẻ lợi ích, hướng tới phục vụ chuyên nghiệp và có tổ chức. Tham gia các hoạt động quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn văn hóa truyền thống, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội… Tham gia vào công tác giám sát hoạt động phát triển du lịch sinh thái của Khu bảo tồn. Kịp thời phát hiện và phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Nam Xuân Lạc.
 
Dự án nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên; khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan, môi trường sinh thái tự nhiên của rừng đặc dụng trong Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Nam Xuân Lạc một cách hợp lý để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái gắn với công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; xây dựng Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Nam Xuân Lạc trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn của khu vực và nằm trong Quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh Bắc Kạn; tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân địa phương; tạo cơ sở để thu hút, kêu gọi đầu tư phát triển Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Nam Xuân Lạc; làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê môi trường rừng lập dự án đầu tư Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật./.
 
Nông Vui
Báo Bắc Kạn Online - baobackan.com.vn