logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Nội địa của Công ty TNHH Thương mại Du lịch Thiên Phúc Khang

Cập nhật ngày: 25/10/2023
Ngày 18/10/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre ra quyết định số 457/QĐ-SVHTTDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Nội địa của Công ty TNHH Thương mại Du lịch Thiên Phúc Khang

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm