logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh du lịch Vân Hải Xanh

Cập nhật ngày: 10/08/2023
Ngày 26/7/2023, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra quyết định số 43/QĐ - CDLQGVN về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh du lịch Vân Hải Xanh

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm