logo
title

Nỗ lực xây dựng thương hiệu du lịch Trạm Tấu - Yên Bái

Cập nhật ngày: 21/04/2023
Xác định du lịch là một trong những ngành có tiềm năng, cơ hội để phát triển trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế, thời gian qua, huyện Trạm Tấu nỗ lực đổi mới các hoạt động du lịch ngày càng sôi động, đa sắc, khác biệt, có chất lượng, thân thiện với môi trường, hướng tới xây dựng Trạm Tấu trở thành điểm đến hấp dẫn với thương hiệu “Trạm Tấu ấm áp suối nguồn, bát ngát biển mây”.
 
Lễ hội Gầu Tào - một trong những hoạt động được huyện Trạm Tấu tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch
 
Bà Dương Phương Thảo - Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Trạm Tấu cho biết: Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, du lịch Trạm Tấu đã và đang triển khai thực hiện nhiều chương trình, đề án phát triển du lịch (PTDL). Gần đây, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2723 ngày 29/12/2022 về việc phê duyệt Đề án PTDL trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. 
 
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Phòng Văn hóa - Thông tin đã tham mưu với UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện Đề án. Huyện đề ra mục tiêu tổng quát PTDL đồng bộ, chất lượng cao, đa dạng với các loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm, ẩm thực, nghỉ dưỡng khoáng nóng... Lấy nghỉ dưỡng khoáng nóng là trọng tâm, tạo điểm nhấn và yếu tố khác biệt nhằm khắc phục tính thời vụ, thu hút nhiều thị trường khách du lịch. 
 
Đối với các giải pháp để PTDL, huyện đưa ra định hướng PTDL với 4 phân vùng du lịch trọng điểm gồm: phân vùng trung tâm động lực phát triển "Trung tâm hậu cần du lịch, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng” tại thị trấn Trạm Tấu, xã Hát Lừu. Phân vùng động lực cửa ngõ "PTDL sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch gắn với nông nghiệp” tại 3 xã: Phình Hồ, Làng Nhì, Tà Xi Láng. Phân vùng "PTDL văn hóa - cảnh quan” tại các xã: Xà Hồ, Bản Công, Bản Mù. Phân vùng du lịch gắn với nông nghiệp "Trải nghiệm hoạt động sản xuất nông nghiệp - khai thác đặc sản địa phương gắn với PTDL bền vững” tại 4 xã: Trạm Tấu, Pá Hu, Pá Lau, Túc Đán. 
 
Bên cạnh đó, để du lịch phát triển đồng bộ, hiệu quả, nhanh, bền vững, huyện Trạm Tấu chú trọng nâng cao nhận thức, tư duy, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể trong PTDL. Triển khai các dự án hỗ trợ phát triển cộng đồng để nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư tạo hình ảnh tốt về các hoạt động du lịch trong nhận thức của cộng đồng dân cư. 
 
Lồng ghép trong các giờ học ngoại khóa tại các trường THCS, THPT trên địa bàn về kỹ năng ứng xử đối với khách du lịch, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường để PTDL; xây dựng nội dung thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của huyện. Qua đó, ý thức gìn giữ, xây dựng hình ảnh du lịch Trạm Tấu thân thiện trong nhân dân, nhất là các hộ kinh doanh du lịch được nâng cao. 
 
Bà Hoàng Thị Hà - hộ kinh doanh homestay ở xã Hát Lừu chia sẻ: "Được tuyên truyền, chúng tôi hiểu rõ mỗi người dân chính là đại diện cho hình ảnh du lịch Trạm Tấu, nên hầu hết ai cũng tự giác giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, môi trường và cách ứng xử với khách du lịch. Chúng tôi mong muốn tạo hình ảnh tốt đẹp nhất, để du khách sẽ quay trở lại du lịch nhiều lần và ngày càng nhiều du khách bốn phương biết đến Trạm Tấu hơn”. 
 
Ngoài ra, Trạm Tấu còn đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, xã hội hóa đầu tư phát triển khu, điểm du lịch quan trọng. Huy động các nguồn vốn đầu tư, ưu tiên dành nguồn lực từ ngân sách để đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật du lịch đồng bộ theo thứ tự ưu tiên để kết nối giữa các khu, các điểm du lịch. Khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, khuyến khích việc đóng góp từ du lịch cho hoạt động bảo tồn, phục hồi các giá trị về sinh thái, văn hóa và PTDL xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. 
 
Đặc biệt, Trạm Tấu cũng quan tâm triển khai bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; phát triển thị trường, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; ứng dụng khoa học công nghệ, quảng bá, xúc tiến du lịch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch. 
 
Những nỗ lực mà các cấp, ngành và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện Trạm Tấu thực hiện, đã góp phần đưa mục tiêu PTDL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ngày một gần. Lượng khách du lịch đến Trạm Tấu tăng dần qua các năm và riêng quý I năm 2023, huyện đã đón 40.700 lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 24,42 tỷ đồng. 
 
Thực hiện Đề án PTDL trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 huyện đưa ra nhiều chỉ tiêu, định hướng cụ thể như: về khách du lịch phấn đấu đến năm 2025 đón trên 120.000 lượt khách du lịch; đến năm 2030 đón 240.000 lượt khách; về tổng thu từ du lịch, phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 197 tỷ đồng, chiếm khoảng 13,1% tổng doanh thu du lịch của tỉnh và đến năm 2030 đạt khoảng 658 tỷ đồng, chiếm khoảng 15,3% tổng doanh thu du lịch của tỉnh. 
 
Lê Thương
Báo Yên Bái online - baoyenbai.com.vn