logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch VN GO

Cập nhật ngày: 03/10/2018
Ngày 1/10/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 672/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch VN GO

Chi tiết nội dung công văn trong file đính kèm

Nguồn: TCDL