logo
title

Chuẩn bị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật ngày: 06/11/2014
(TITC) – Ngày 14/10/2014, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Hội nghị được tổ chức nhằm kiểm tra, đánh giá 01 năm thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg, qua đó rút kinh nghiệm phát huy, nhân rộng các hoạt động, việc làm thiết thực, hiệu quả trong công tác quản lý môi trường du lịch bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch và bàn giải pháp khắc phục những hạn chế, thúc đẩy tiến độ các công việc đang thực hiện, đảm bảo tập trung chỉ đạo thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo chuyển biến rõ rệt về môi trường du lịch góp phần khẳng định điểm đến Việt Nam  - An toàn, Thân thiện, Hấp dẫn.

Theo kế hoạch, chương trình dự kiến sẽ có hai nội dung bao gồm tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế một số điểm du lịch tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong 2 ngày của tháng 11 và tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào 1 ngày của tháng 11/2014.

Hội nghị sẽ xem xét báo cáo đánh giá chung tình hình triển khai Chỉ thị 18/CT-TTg; Xây dựng báo cáo chuyên đề về hoạt động bảo vệ môi trường du lịch trên cơ sở tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành trong lĩnh vực du lịch; báo cáo tổng hợp tình hình triển khai Chỉ thị 18/CT-TTg của các Bộ, ngành liên quan, UBND các địa phương như kết quả thanh tra hoạt động kinh doanh du lịch tại một số trung tâm du lịch, hoạt động đón khách du lịch một số thị trường trọng điểm, hoạt động kinh doanh tại các cơ sở lưu trú du lịch; báo cáo tình hình triển khai xây dựng Đề án thành lập lực lượng Cảnh sát du lịch; báo cáo kết quả thực hiện những giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự hội thảo cũng sẽ thảo luận, đề xuất kế hoạch triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg trong thời gian tới.

Dự kiến hội nghị có sự tham dự của các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và một số địa phương trọng điểm về du lịch; Hiệp hội Du lịch Việt Nam và một số cơ quan thông tấn, báo chí.

Ngày 04/9/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Chỉ thị được ban hành nhằm khắc phục những hiện tượng tiêu cực đã, đang tác động xấu đến hình ảnh của du lịch của địa phương và cả nước, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Qua đó, tạo bước chuyển biến căn bản trong việc xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện.

Thu Thủy

Nguồn: TITC