logo
title

Tăng cường thanh tra, kiểm tra DN lữ hành

Cập nhật ngày: 17/09/2013
Báo Thanh tra đã có loạt bài: “Lữ hành lạm thu: Trẻ không tha, già không thương”, phản ánh cách tính giá tour cho khách du lịch của các doanh nghiệp (DN) lữ hành theo kiểu lạm thu; nhiều địa phương có chính sách miễn giảm giá vé ở một số điểm tham quan nhưng DN lữ hành không công khai thông báo cho khách; một số hướng dẫn viên tự tung tự tác gây ảnh hưởng đối với DN lữ hành, nhưng DN không xử lý được…

Mới đây, Tổng cục Du lịch có văn bản cho biết: Mối quan hệ giữa DN lữ hành và khách du lịch là quan hệ giữa người bán và người mua. Trên cơ sở thỏa thuận của 2 bên, hợp đồng cung cấp dịch vụ sẽ được ký kết...

Để có căn cứ kết luận DN lữ hành có vi phạm quy định về việc không thông tin rõ ràng, công khai trung thực số lượng, giá cả các dịch vụ du lịch cho khách du lịch thì cần phải kiểm tra, thanh tra DN, đặc biệt là trên cơ sở phản ánh và kiến nghị của khách du lịch.

Do vậy, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho khách du lịch và quản lý hoạt động của DN lữ hành, của hướng dẫn viên, Tổng cục Du lịch đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của khách du lịch về các DN lữ hành đã được cấp phép, có uy tín, nhận thức quyền lợi của mình trong việc chủ động xem xét giá tuor, kịp thời kiến nghị với cơ quan thanh tra du lịch ở địa phương khi phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm quyền lợi của khách du lịch…

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các DN kinh doanh lữ hành trên cả nước, đặc biệt là ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội; kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành trái pháp luật, đặc biệt liên quan đến quyền lợi chính đáng của khách du lịch; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của lực lượng hướng dẫn viên.

Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch cũng đề nghị UBND các tỉnh, TP chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch trong quá trình cấp giấy chứng nhận đăng ký DN để phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh của DN; yêu cầu các Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch địa phương tăng cường phối hợp với các sở, ngành, cơ quan kiểm tra, phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân tổ chức kinh doanh lữ hành trái phép.

 

Nguồn: thanhtra.com.vn