logo
title
logo

Tổng số

4345

Thành phố Hồ Chí Minh: 1257
4091. Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Đông Sâm
Tên tiếng Anh: ĐÔNG SÂM CO.,LTD
 • Địa chỉ: 13-15 Trần Xuân Hòa, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-172/2015/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 06/01/2015
 • Điện thoại: (028) 3950 9428 - Fax: (028) 3950 8358
 • Email: dongsamtravel@gmail.com
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
4092. Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Thanh niên mới
Tên tiếng Anh: NEW YOUTH TOURISM CO., LTD
 • Địa chỉ: 212/29 Nguyễn Thái Bình, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-273/2014/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 31/12/2014
 • Điện thoại: (028) 3842 0338 - Fax: (028) 3811 6474
 • Website: www.visavietnam.net.vn
 • Email: thanhnienmoi@gmail.com
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
4093. Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ và Du lịch L.Y.S
Tên tiếng Anh: L.Y.S TRADING - SERVICE AND TRAVEL CO., LTD
 • Địa chỉ: 173 Đinh Tiên Hoàng, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-092/2014/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 31/12/2014
 • Điện thoại: (028) 3820 7659 - Fax: (028) 3820 7662
 • Website: www.lystravelvn.com
 • Email: lystravel@hcm.fpt.vn
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
4094. Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Du lịch Thiên Niên Kỷ
Tên tiếng Anh: MILLENIUM TRAVEL CO., LTD
 • Địa chỉ: 220 Đề Thám, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-102/2014/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 31/12/2014
 • Điện thoại: (028) 3920 4766 - Fax: (028) 3920 5377
 • Website: http://www.tnktravel.com
 • Email: info@tnktravel.com
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
4095. Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Du lịch Quốc Tế Nụ Cười Việt
Tên tiếng Anh: VIET SMILES INTERNATIONAL TRAVEL CO., LTD
 • Địa chỉ: 104/15B Nhất Chi Mai, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-129/2014/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 31/12/2014
 • Điện thoại: (028) 3821 5165 - Fax: (028) 3810 1490
 • Website: www.vietsmilestravel.com
 • Email: info@vietsmilestravel.com
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
4096. Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Chân trời Phương Nam
Tên tiếng Anh: SOUTHERN HORIZON TRADING AND SERVICE COMPANY LIMITED
 • Địa chỉ: 34A Nguyễn Thị Huỳnh, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-192/2014/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 31/12/2014
 • Điện thoại: (028) 6278 3392 - Fax: (028) 6290 6671
 • Website: www. southernhorizontravel.com
 • Email: info@southernhorizontravel.com
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
4097. Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại - Xây dựng Minh Trân
 • Địa chỉ: 51 Cống Lở, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-029/2014/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 31/12/2014
 • Điện thoại: (028) 3815 3911 - Fax: (028) 3815 3912
 • Website: www.nick.co.jp
 • Email: minhtran@fmail.vnn.vn
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
4098. Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lữ hành Liên Đại Dương
Tên tiếng Anh: TRANS OCEAN TRADING SERVICE TRAVEL COMPANY LIMITED
 • Địa chỉ: 56 Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-031/2014/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 31/12/2014
 • Điện thoại: (028) 3920 2426 - Fax: (028) 3920 2425
 • Website: www.transoceanservice.com
 • Email: info@transoceanservice.com
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
4099. Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Quốc tế Biển Vàng
Tên tiếng Anh: GOLDEN SEA INTERNATIONAL TRAVEL AND TRADING COMPANY LIMITED
 • Địa chỉ: 398A Võ Văn Tần, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-019/2014/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 31/12/2014
 • Điện thoại: (028) 3834 1489 - Fax: (028) 3834 1496
 • Website: www.goldensea.vn
 • Email: info@goldensea.vn
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa
4100. Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Gôn Châu Á
Tên tiếng Anh: GOLF ASIAN COMPANY LIMITED
 • Địa chỉ: 1480 Trường sa, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 79-302/2014/TCDL-GP LHQT
 • Ngày cấp: 31/12/2014
 • Điện thoại: (028) 3838 6510 - Fax: (028) 3838 6537
 • Website: www.golfasian.com
 • Email: trang@golfasian.com
 • Phạm vi hoạt động: Inbound, Outbound, Nội địa