logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Thương mại và Hợp tác lao động Quốc tế Vĩnh Thịnh

Cập nhật ngày: 12/06/2024
Ngày 05/06/2024, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra quyết định số 379/QĐ - CDLQGVN về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Thương mại và Hợp tác lao động Quốc tế Vĩnh Thịnh

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm