logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế An Khang

Cập nhật ngày: 28/05/2024
Ngày 24/05/2024, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra quyết định số 360/QĐ - CDLQGVN về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế An Khang

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm