logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Nhân lực và Du lịch Thương mại HM

Cập nhật ngày: 24/05/2024
Ngày 20/05/2024, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra quyết định số 355/QĐ - CDLQGVN về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Nhân lực và Du lịch Thương mại HM

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm