logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Thế giới Du lịch Tự Túc

Cập nhật ngày: 12/04/2024
Ngày 08/04/2024, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra quyết định số 270/QĐ - CDLQGVN về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Thế giới Du lịch Tự Túc

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm