logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Thương mại và Du lịch

Cập nhật ngày: 20/02/2024
Ngày 06/02/2024, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra quyết định số 90/QĐ - CDLQGVN về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Thương mại và Du lịch

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm