logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Vân Quang

Cập nhật ngày: 05/02/2024
Ngày 31/01/2024, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra quyết định số 75/QĐ - CDLQGVN về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Vân Quang

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm