logo
title

Cao Bằng: Thực hiện hiệu quả nội dung đột phá về phát triển du lịch - dịch vụ bền vững

Cập nhật ngày: 29/05/2023
Tiểu ban thực hiện nội dung đột phá về phát triển du lịch bền vững tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025 vừa ban hành Kế hoạch số 1247/KH-TBDLDV ngày 25/5/2023 về thực hiện một số nội dung về phát triển du lịch bền vững năm 2023.
 
Thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy (Trùng Khánh) thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan.
 
Theo đó, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo (BCĐ) tạo sự đồng thuận, nhất quán của Tiểu ban Du lịch - Dịch vụ trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ; tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động du lịch.
 
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Luật Du lịch năm 2017; Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 và Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và các văn bản liên quan.
 
Chỉ đạo tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình về phát triển du lịch theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và BCĐ thực hiện các nội dung đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Về công tác quy hoạch, đầu tư du lịch, tiếp tục thực hiện gắn kết quy hoạch du lịch trong quy hoạch phát triển chung của cấp huyện, góp phần nâng cao tính định hướng và hiệu quả thực hiện quy hoạch trong thực tế. Lập danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên cơ sở các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.
 
Đầu tư và khai thác các điểm đến độc đáo, tạo phong trào đi du lịch của các nhóm, cộng đồng du lịch và tạo hiệu ứng truyền thông trên báo chí cũng như trên các mạng xã hội. Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (kè bảo vệ mốc và tôn tạo khu vực M836 (2), bốt kiểm soát trên trục đường giao thông, hàng rào ranh giới, đường cầu tuần tra biên giới và các công trình phụ trợ...) tại Khu du lịch thác Bản Giốc. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án cơ chế, chính sách đặc thù khu du lịch thác Bản Giốc. Kêu gọi thu hút đầu tư theo danh mục các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ tại Quyết định số 1452/QĐ- UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh.
 
Tiếp tục xây dựng hạ tầng theo hướng đồng bộ đa chức năng tại 3 di tích quốc gia đặc biệt, các danh thắng quốc gia, các khu, điểm du lịch trọng điểm gắn với bản sắc văn hóa dân tộc và vùng Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Dự án số 6).
 
Về xúc tiến, quảng bá; phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch, tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023; tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc nhằm thu hút khách du lịch. Tham gia các chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch. Xây dựng các sản phẩm du lịch tạo điểm nhấn riêng cho mỗi địa phương, tạo dựng hình ảnh thương hiệu du lịch hấp dẫn của tỉnh.
 
Tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức vận hành thí điểm đón khách du lịch vào khu cảnh quan theo Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). Tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, du lịch và tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu các sản phẩm OCOP tại các tỉnh, thành trên cả nước. Phát triển hệ thống các điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm, đặc sản địa phương (đặc biệt là các sản phẩm đã được chứng nhận OCOP). Trên cơ sở tài nguyên du lịch và lợi thế địa hình của địa phương phát triển dịch vụ du lịch gắn với thể thao tạo sản phẩm du lịch đặc sắc nhằm thu hút khách du lịch.
 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong du lịch: Tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai tại Kế hoạch số 2269/KH-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh về phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022, Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của tỉnh (thực hiện các hạng mục: triển khai cổng thông tin điện tử du lịch thông minh trên Smatphone tỉnh giai đoạn 2021 - 2023; xây dựng cập nhật cơ sở dữ liệu di sản văn hóa và di tích lịch sử tỉnh; số hóa dữ liệu du lịch, thực tế ảo, hệ thống thuyết minh ảo, du lịch trải nghiệm 3D; Chương trình chuyển đổi số thư viện điện tử công cộng tỉnh).
 
Về khai thác và phát huy danh hiệu Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng: Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiệu quả Kế hoạch về công tác xây dựng và phát triển CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2025. Nâng cao chất lượng và khai thác hiệu quả các tuyến du lịch truyền thống và 3 tuyến du lịch địa chất; phát triển các tuyến du lịch mới, đặc sắc. Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các CVĐC tiềm năng và CVĐC Toàn cầu UNESCO để làm cầu nối thúc đẩy hợp tác về các mặt kinh tế - xã hội giữa Cao Bằng với các quốc gia trên thế giới. Tập trung triển khai các công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị quốc tế về mạng lưới CVĐC Toàn cầu UNESCO lần thứ 8 của Khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2024 tại tỉnh.
 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về du lịch (báo cáo thống kê du lịch, kiến thức quản lý nhà nước về du lịch, kỹ năng đón khách, kỹ năng nấu ăn tại các điểm du lịch cộng đồng...) nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cơ bản đáp ứng yêu cầu thị trường.
 
Công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch: Tập trung nghiên cứu, bảo tồn các di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên các tuyến du lịch tại các địa phương. Xây dựng sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo trên nền tảng bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch. Thực hiện hiệu quả các nội dung về bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giúp Trưởng Tiểu ban đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Chủ trì tham mưu xây dựng các sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc, thể hiện tính đột phá trong từng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của khách du lịch. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, Thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
 
Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Cao Bằng và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); tăng cường hợp tác với thành phố Bách Sắc, Sùng Tả và các huyện biên giới Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.
 
Thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của ngành trong kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). Tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch; xây dựng clip, phim tài liệu quảng bá về di tích, danh thắng, sản phẩm du lịch…
 
P.V
Báo Cao Bằng điện tử - baocaobang.vn