logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Du lịch GALIVIN

Cập nhật ngày: 26/12/2022
Ngày 07/12/2022, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 2031/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Du lịch GALIVIN

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm