logo
title

Tổng cục du lịch thông báo với Trường Đại học Lâm Nghiệp về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế.

Cập nhật ngày: 24/02/2022
Ngày 23/02/2022, Tổng cục du lịch ra thông báo số 252//TCDL-LH về việc về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế.

Chi tiết nội dung trong file đính kèm