logo
title

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP - Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Cập nhật ngày: 06/08/2020
Ngày 21 tháng 5 năm 2019, Chính phủ ra Nghị định số 45/2019/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Chi tiết tại file đính kèm