logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Cổ phần Đầu tư Sự kiện và Du lịch Lửa Việt

Cập nhật ngày: 24/10/2018
Ngày 18/10/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 773/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty Cổ phần Đầu tư Sự kiện và Du lịch Lửa Việt

Chi tiết nội dung công văn trong file đính kèm

Nguồn: TCDL