logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Màu xanh Việt Nam

Cập nhật ngày: 03/10/2018
Ngày 1/10/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 671/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Màu xanh Việt Nam

Chi tiết nội dung công văn trong file đính kèm

Nguồn: TCDL