logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Du lịch Landscape

Cập nhật ngày: 28/08/2018
Ngày 21/08/2018 Tổng cục Du lịch ra quyết định số 552/QĐ-TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Du lịch Landscape

Chi tiết nội dung trong file đính kèm

Nguồn: TCDL