logo
title

Ba tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long hợp tác để phát triển du lịch

Cập nhật ngày: 22/10/2014
(TITC) - Ngày 18/10/2014, Tổng cục Du lịch đã tổ chức phiên họp về hợp tác liên kết phát triển du lịch ba tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ) tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án EU.


(Nguồn ảnh: Dự án EU)

Theo Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vùng Đồng bằng sông Cửu Long là một khu vực trọng điểm phát triển du lịch của cả nước, trong đó 3 địa phương Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu chiến lược đã đề ra cho vùng. Vì vậy, đẩy mạnh hợp tác liên kết phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long luôn là mối quan tâm và là một trong những nội dung quan trọng trong công tác chỉ đạo của ngành Du lịch. Phiên họp lần này là cơ hội để các đơn vị trong ngành Du lịch hợp tác nhằm hình thành định hướng cho các mục tiêu phát triển du lịch có trách nhiệm mà không làm ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên, cũng như nền văn hóa bản địa.  

Trong thời gian qua, ba địa phương An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ đã liên kết hợp tác phát triển du lịch với 5 hoạt động chính gồm: trao đổi thông tin và kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch; quy hoạch, kế hoạch, phát triển sản phẩm du lịch; xúc tiến, quảng bá và đầu tư phát triển du lịch; bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch và tổ chức những sự kiện du lịch chung với những kết quả khá tích cực. Chương trình hợp tác về cơ bản đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình của các doanh nghiệp du lịch, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các địa phương trong vùng. Với việc tham gia chương trình này, các địa phương đã tích cực phối hợp hỗ trợ, hưởng ứng và tham gia đầy đủ các chương trình, kế hoạch, sự kiện do ngành Du lịch của các tỉnh thành có ký kết hợp tác tổ chức. Tuy vậy, vẫn còn một số nội dung đã đề ra trong chương trình được thực hiện chưa như mong muốn, các nội dung hợp tác còn mang tính định hướng chung, khiến cho kết quả thu được còn nhiều hạn chế, chưa phản ánh đúng tiềm năng, thế mạnh của các tỉnh.


(Nguồn ảnh: Dự án EU)

Nhằm tăng cường liên kết phát triển du lịch ba tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, trong thời gian tới, dự án EU sẽ tiếp tục triển khai hoạt động tập huấn cho cán bộ các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quản lý chất lượng dịch vụ, tổ chức tham quan học tập tại 3 tỉnh Duyên hải miền Trung về kinh nghiệm tổ chức quản lý điểm đến. 

Tại phiên họp, ba địa phương đã ký Biên bản thỏa thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch, tạo cơ sở để khai thác hợp lý tiềm năng du lịch của từng địa phương và thúc đẩy tăng trưởng du lịch của khu vực một cách bền vững. Thỏa thuận này tập trung vào bốn nội dung: Hợp tác xây dựng cơ chế chính sách quản lý và phát triển du lịch địa phương; hợp tác phát triển sản phẩm du lịch; hợp tác quảng bá, xúc tiến du lịch và hợp tác phát triển nhân lực du lịch.

Đây là mô hình liên kết phát triển du lịch thứ ba nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án EU sau khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và khu vực 3 tỉnh Duyên hải miền Trung (Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng).

Hương Lê

Nguồn: TITC