logo
title

Cả nước có 1.225 doanh nghiệp lữ hành quốc tế

Cập nhật ngày: 17/09/2013
Theo TCDL, hiện cả nước có 1.225 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, trong đó có 9 doanh nghiệp nhà nước, 400 doanh nghiệp cổ phần, 15 doanh nghiệp liên doanh, 794 công ty TNHH, 7 doanh nghiệp tư nhân.

Tháng 8.2013, TCDL đã thẩm định 20 hồ sơ cấp, đổi, cấp lại, rút giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho các doanh nghiệp lữ hành, trong đó cấp mới 15 giấy phép, đổi 5 giấy phép. TCDL tháng 7, tháng 8 đã phối hợp với Thanh tra Bộ VHTTDL kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành tại Hà Nội, TP.HCM và chấn chỉnh kịp thời hoạt động kinh doanh lữ hành trong cả nước.

Nguồn: baovanhoa.vn