logo
title

Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL

Cập nhật ngày: 13/07/2013
Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Tải file đính kèm: Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL