logo
title
logo

Tổng số

1918

Thành phố Cần Thơ: 42
1891. Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Thương mại Du lịch Bầu Trời Nắng
 • Địa chỉ: 49/15A, Hưng Lợi
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 92-0018/2019/SVHTTDL-GP LHNĐ
 • Ngày cấp: 24/05/2019
 • Điện thoại: 0939.546.596
 • Email: dulichbautroinang@gmail.com
 • Phạm vi hoạt động: Nội địa
1892. Tên tiếng Việt: Công ty TNHH MTV Sóng Phù Sa
Tên tiếng Anh: SONG PHU SO ONE MEMBER CO.,LTD
 • Địa chỉ: 117/3A đường 3/2
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 92-0015/2019/SVHTTDL-GP LHNĐ
 • Ngày cấp: 03/04/2019
 • Điện thoại: 02923.783.877
 • Website: www.songphusatour.com
 • Email: info@songphusatour.com
 • Phạm vi hoạt động: Nội địa
1893. Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH TA TA
 • Địa chỉ: 59 Thới Bình
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 92-0016/2019/SVHTTDL-GP LHNĐ
 • Ngày cấp: 03/04/2019
 • Điện thoại: 0939007991
 • Email: tatatravel@gmail.com
 • Phạm vi hoạt động: Nội địa
1894. Tên tiếng Việt: Công ty CP Du lịch và Thương mại Mặt Trời Việt
 • Địa chỉ: 211/13 Đường Nguyễn Văn Linh
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 92-0017/2019/SVHTTDL-GP LHNĐ
 • Ngày cấp: 03/04/2019
 • Điện thoại: 02923.783.023 - Fax: 02923.783.026
 • Website: www.vietsuncantho.vn
 • Email: vietsuntourist@gmail.com
 • Phạm vi hoạt động: Nội địa
1895. Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Du lịch New Star
 • Địa chỉ: 226 Võ Văn Kiệt
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 92-0013/2019/SVHTTDL-GP LHNĐ
 • Ngày cấp: 19/03/2019
 • Điện thoại: 0931108135
 • Email: dulichngoisaomoi@gmail.com
 • Phạm vi hoạt động: Nội địa
1896. Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Nữ Hoàng
 • Địa chỉ: 211/18A,Đường Nguyễn Văn Linh
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 92-0010/2019/SVHTTDL-GP LHNĐ
 • Ngày cấp: 18/01/2019
 • Điện thoại: 02923.783.257 - Fax: 02923.783.258
 • Website: www.dulichnuhoangcantho.com
 • Email: lienhe@dulichnuhoang.com
 • Phạm vi hoạt động: Nội địa
1897. Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Thương mại Du lịch Vietmekong
Tên tiếng Anh: VIETMEKONG TRAVEL TRADING CO.,LTD
 • Địa chỉ: Số 10 đường 8C2, KDC Hưng Phú 1
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 92-0009/2019/SVHTTDL-GP LHNĐ
 • Ngày cấp: 05/01/2019
 • Điện thoại: 0918024929
 • Website: www.vietmekongtravel.com
 • Email: huynhdungsi@gmail.com
 • Phạm vi hoạt động: Nội địa
1898. Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Seven
 • Địa điểm kinh doanh: 38/15,Đường 3/2
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 92-0008/2019/SVHTTDL-GP LHNĐ
 • Ngày cấp: 05/01/2019
 • Điện thoại: 02922468877
 • Email: letanhtravel07@gmail.com
 • Phạm vi hoạt động: Nội địa
1899. Tên tiếng Việt: Công ty TNHH MTV Du lịch Sao Mai Travel
 • Địa chỉ: 127/8 Đường Võ Văn Kiệt
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 92-0007/2019/SVHTTDL-GP LHNĐ
 • Ngày cấp: 05/01/2019
 • Điện thoại: 0939515128
 • Email: saomaitravel29@gmail.com
 • Phạm vi hoạt động: Nội địa
1900. Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Du lịch Lan Chi Travel
 • Địa chỉ: 63, ấp Thạnh Hưng
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành số: 92-0005/2018/SVHTTDL-GP LHNĐ
 • Ngày cấp: 11/12/2018
 • Điện thoại: 0938750514 - 0907021072
 • Website: www.lanchitravel.com
 • Email: dulichlanchitravelsales1@gmail.com
 • Phạm vi hoạt động: Nội địa