logo
title

Thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Liên minh Du lịch Toàn Cầu

Cập nhật ngày: 20/02/2024
Ngày 06/02/2024, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra quyết định số 91/QĐ - CDLQGVN về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty Cổ phần Liên minh Du lịch Toàn Cầu

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm